CÁC SẢN PHẨM ONESTEAK CUNG CẤP

Bò Sốt Tiêu

Mỳ Cay Bò Mỹ

Bò Sốt Lá Chanh

Bò Sốt Chanh Dây

Mỳ Ý Bò Bằm

Bò Kho – Bánh Mỳ

Nui Xào Bò Mỹ

Mỳ Cay Bò Mỹ

Mỳ Ý Cá Hồi Sốt Chanh Dây

Mỳ Cay Cá Hồi

Combo Bò Mỹ Sốt Tiêu

Combo Steak

TIN TỨC